[Niedozwolone pobieranie krwi lub jej składników] - Art. 31. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Niedozwolone pobieranie krwi lub jej składników] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  31.  [Niedozwolone pobieranie krwi lub jej składników]

Kto wbrew przepisom ustawy, pobiera krew lub jej składniki z organizmu innej osoby w celu ich przetoczenia, oddzielenia jej składników lub poddania preparatyce, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.