Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o publicznej służbie krwi, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o publicznej służbie krwi, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 31art(31)

1.

Przedmiotem ochrony art. 31 ust. 1 jest porządek w zakresie pobierania krwi ludzkiej, a tym samym życie i zdrowie człowieka.

2.

Zachowanie sprawcy komentowanego wykroczenia będzie polegało na pobieraniu przez niego krwi z organizmu innej osoby z naruszeniem warunków określonych w art. 15 ustawy. Powołany przepis dopuszcza możliwość pobrania krwi przy zachowaniu wymienionych w nim warunków, a zatem każde postępowanie pobierającego krew z ich naruszeniem będzie skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie określone w art. 31 ust. 1.

3.

Naruszeniem warunków określonych w art. 15 będą następujące zachowania:

a)

niepoinformowanie kandydata na dawcę krwi przez lekarza o istocie zabiegu pobrania krwi i o możliwych następstwach dla jego stanu zdrowia (art. 15 ust. 1 pkt 1),

b)

kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie wyraził (każdorazowo) pisemnej zgody, w obecności lekarza, na pobranie krwi (art. 15 ust. 1 pkt 2),

c)

każdorazowe pobranie krwi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX