Liszewska Agnieszka, Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o publicznej służbie krwi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2005 r.
Autor:

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o publicznej służbie krwi

(Analiza zawiera nieaktualny stan prawny. Analiza w aktualizacji)

1.Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów regulacja zawarta w tej ustawie nie dotyczy pobierania i przeszczepiania komórek rozrodczych i gonad, tkanek embrionalnych i płodowych oraz narządów rozrodczych i ich części, a także pobierania, przechowywania, przetaczania i dystrybucji krwi. Aktem prawnym regulującym zasady pobierania, przechowywania i przetwarzania krwi ludzkiej, obrotu krwią i preparatami krwiopochodnymi, warunki zapewniające dostępność preparatów przygotowywanych z krwi, a także zadania oraz organizację publicznej służby krwi jest ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (zwana dalej ustawą). Rozdział 7 tej ustawy zawiera przepisy karne (art. 30-34) przewidujące przestępstwa i wykroczenie związane z naruszeniem jej postanowień. Są to następujące typy przestępstw: pobieranie krwi bez wymaganych do tego uprawnień (a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX