Art. 115c. - [Wykorzystanie w postępowaniu dyscyplinarnym dowodów uzyskanych do celów postępowania karnego] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  115c.  [Wykorzystanie w postępowaniu dyscyplinarnym dowodów uzyskanych do celów postępowania karnego]

Dowody uzyskane do celów postępowania karnego w trybie określonym w art. 168b, art. 237 lub art. 237a Kodeksu postępowania karnego lub uzyskane w wyniku stosowania kontroli operacyjnej mogą zostać wykorzystane w postępowaniu dyscyplinarnym.