[Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli] - Art. 237a. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 237a. - [Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  237a.  [Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli]

Jeżeli w wyniku kontroli uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec której kontrola była stosowana, innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli, lub przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego popełnionego przez inną osobę niż objętą zarządzeniem kontroli, prokurator podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania tego dowodu w postępowaniu karnym.