[Dowody popełnienia przestępstwa innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej] - Art. 168b. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 168b. - [Dowody popełnienia przestępstwa innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  168b.  [Dowody popełnienia przestępstwa innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej]

Jeżeli w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej na wniosek uprawnionego organu na podstawie przepisów szczególnych uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej lub przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego popełnionego przez inną osobę niż objętą zarządzeniem kontroli operacyjnej, prokurator podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania tego dowodu w postępowaniu karnym.