Art. 1. - Prawo o sądach pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.95.854

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.
Art.  1-42.

(...).