Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  51.

Minister Finansów wyda szczegółowe przepisy w zakresie prawa budżetowego, w szczególności w sprawach:

1) gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i zakładów budżetowych,
2) planów finansowych przedsiębiorstw, jednostek i zakładów budżetowych,
3) klasyfikacji dochodów i wydatków,
4) rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi kasowej budżetu.