Art. 31. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 31. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  31.

Do banków w formie spółek akcyjnych mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 11-14 i art. 16-22 niniejszego prawa oraz przepisy kodeksu handlowego dotyczące spółek akcyjnych.