Art. 6. - [Podstawowe obowiązki urzędnika] - Pracownicy sądów i prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2018 r.
Art.  6.  [Podstawowe obowiązki urzędnika]

Urzędnik jest obowiązany:

1)
przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2)
rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania;
3)
dochowywać tajemnicy prawnie chronionej;
4)
zachowywać się godnie;
5)
poszerzać wiedzę zawodową.