Art. 205. - [Zwolnienie od pracy na czas wykonania świadczenia osobistego] - Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.372 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r. do: 30 listopada 2021 r.
Art.  205.  [Zwolnienie od pracy na czas wykonania świadczenia osobistego]
1. 
Pracodawca jest obowiązany zwolnić (usprawiedliwić nieobecność w pracy) pracownika na czas niezbędny do wykonywania świadczenia osobistego.
2. 
Czas zwolnienia od pracy (nieobecności w pracy) z powodu wykonywania świadczenia osobistego wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.