[Wytoczenie powództwa przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu na rzecz uprawnionego] - Art. 7. - Pomoc osobom uprawnionym do... - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Wytoczenie powództwa przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu na rzecz uprawnionego] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  7.  [Wytoczenie powództwa przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu na rzecz uprawnionego]
1. 
W sprawach o roszczenia alimentacyjne organ właściwy wierzyciela albo organ właściwy dłużnika mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli.
2. 
W postępowaniu przed sądem prowadzonym z powództwa organu właściwego wierzyciela lub organu właściwego dłużnika stosuje się do tych organów odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.