Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego - zagadnienia... - OpenLEX

Gajda-Roszczynialska Katarzyna, Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego - zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PPC 2015/3/356-382
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego - zagadnienia wybrane

1. Przekształcenia polskiego procesu cywilnego po 1989 r. oraz próba jego ujęcia w ramach procesualistycznych teorii liberalnych oraz neoliberalnych skłaniają do refleksji natury ogólnej nad kształtem pojęcia stron. Zasada dwustronności procesu cywilnego zakłada, że toczy się on zawsze z udziałem dwóch stron, które uzyskują ochronę prawną jedna względem drugiej, a równoczesny udział powoda i pozwanego jest warunkiem sine qua non wszczęcia i przeprowadzenia procesu cywilnego. Przyjmując istnienie stosunku prawnoprocesowego, stronami procesowymi są podmioty tego stosunku prawnoprocesowego, z których jeden podmiot, tj. powód, żąda we własnym imieniu od sądu uznania istnienia prawa, ewentualnie stosunku prawnego, lub wstępuje z roszczeniem o świadczenie wobec drugiego podmiotu prawnego, tj. pozwanego, i to w obu przypadkach na podstawie stanu rzeczy przez siebie przytoczonego, a pozwany żąda oddalenia powództwa . Pojęcie strony procesowej naturalnie oznacza podmiot procesu, który jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX