Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 24 lutego 1921 r.
w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.

Na podstawie art. 10 ustawy o wyłączności poczty, telegrafu i telefonu z dnia 27 maja 1919 r. (Dz., Pr. № 44, poz. 310) a tytułem zmiany art. 5 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1920 r. (Dz. Ust. R. P, № 113, poz. 749), uchylając rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r., № 13, poz. 78), ustanawiam, ze względu na zmieniony stosunek waluty krajowej do franka w zlocie, dla obliczania opłat za telegramy zagraniczne stosunek: 1 frank w złocie = 100 markom polskim.
Powyższy nowy kurs przeliczenia wchodzi w życie 15 marca 1921 roku i obowiązuje na obszarze b. dzielnic austrjackiej i rosyjskiej.