Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.26.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1924 r.

USTAWA
z dnia 1 marca 1921 r.
o podwyższeniu opłat sądowych w dzielnicy austrjackiej.

Art.  1. 1

(uchylony).

Art.  2-83. 2

(uchylone).

Art.  9.

Należytości sądowe, określone cesarskiem rozporządzeniem z dnia 15 września 1915 r. i niniejszą ustawą, będą opłacane w gotówce lub w znaczkach stemplowych.

Art.  10.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w trzydzieści dni po jej ogłoszeniu. '

Art.  11.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Skarbu.

1 Art. 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1924 r. (Dz.U.24.19.186) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 marca 1924 r.
2 Art. 2-8(3) uchylone przez art. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. (Dz.U.24.1.1) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 stycznia 1924 r.