[Wykreślenie instytucji kultury z rejestru] - Art. 23. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Wykreślenie instytucji kultury z rejestru] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  23.  [Wykreślenie instytucji kultury z rejestru]

Akt o likwidacji instytucji kultury stanowi podstawę do wykreślenia jej z rejestru.