Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2453

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2019 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

Na podstawie art. 53a ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się następujące współczynniki przeliczeniowe na rok 2019 do przeliczania ilości organizmów morskich danego gatunku podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich:
1) na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim:
a) 1 kg dorsza może być wymieniony na:
4 kg śledzia albo
6 kg szprota,
b) 1 sztuka łososia może być wymieniona na:
200 kg szprota albo
150 kg śledzia, albo
40 kg dorsza,
c) 1 kg śledzia może być wymieniony na 2 kg szprota;
2) na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim:
a) 1 kg molwy niebieskiej może być wymieniony na:
1 kg dorsza albo
2 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg śledzia, albo
10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
4 kg makreli, albo
2 kg karmazyna, albo
4 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
b) 1 kg dorsza może być wymieniony na:
1 kg molwy niebieskiej albo
2 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg śledzia, albo
10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
4 kg makreli, albo
2 kg karmazyna, albo
4 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
c) 1 kg halibuta niebieskiego może być wymieniony na:
7 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg makreli, albo
1 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
d) 1 kg śledzia może być wymieniony na:
1 kg halibuta niebieskiego albo
7 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg makreli, albo
1 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
e) 1 kg makreli może być wymieniony na 2 kg ostroboka peruwiańskiego,
f) 1 kg karmazyna może być wymieniony na:
1 kg halibuta niebieskiego albo
1 kg śledzia, albo
2 kg makreli, albo
8 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
g) 1 kg buławika czarnego lub buławika szarego może być wymieniony na:
6 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg makreli,
h) 1 kg kalmara illeks może być wymieniony na:
2 kg dorsza albo
2 kg molwy niebieskiej, albo
3 kg halibuta niebieskiego, albo
3 kg śledzia, albo
15 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
9 kg makreli, albo
2 kg karmazyna, albo
3 kg buławika czarnego lub buławika szarego.
§  2.  Minimalna ilość organizmów morskich danego gatunku podlegających wymianie, o której mowa w § 1, wynosi odpowiednio 1 kg albo 1 sztukę.
§  3.  Jeżeli w wyniku wymiany, o której mowa w § 1, ilość organizmów morskich danego gatunku podlegających tej wymianie wyniesie niepełny kilogram albo niepełną sztukę, indywidualne kwoty połowowe organizmów morskich podlegających wymianie zaokrągla się w dół do pełnych kilogramów albo pełnych sztuk.
§  4.  Wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego podlegającego wymianie nie może przekroczyć pozostałej do odłowienia indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym armatorowi na dany rok kalendarzowy.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).