Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.795

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 grudnia 1921 r.
w przedmiocie ograniczenia obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.

Na mocy ustawy z dn. 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 104 poz. 748) zarządza się co następuje:
§  1. Następujące rozporządzenia zatrzymują moc obowiązującą do dnia 31 grudnia 1922 r. względnie do odwołania lub zmiany:
a) Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 31 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 18 poz. 104) o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi ze zmianami wprowadzonemi rozporządzeniem Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 12 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 95 poz. 706),
b) Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. U. R. P. № 18 poz. 105).
c) Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 2 maja 1921 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia -z dn. 15 stycznia 1921 r., w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. U. R. P. № 51 poz. 318).

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 1922 r.