[Składka na fundusz jako koszt działalności pracodawców] - Art. 28. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Składka na fundusz jako koszt działalności pracodawców] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  28.  [Składka na fundusz jako koszt działalności pracodawców]
1. 
Składki na Fundusz, o których mowa w art. 9, obciążają koszty działalności pracodawców.
2. 
Pracodawca po dacie jego niewypłacalności nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz.