Zmiana stopy procentowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a korekta deklaracji ubezpieczeniowej - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Zmiana stopy procentowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a korekta deklaracji ubezpieczeniowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2019 r.
Autor:

Zmiana stopy procentowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a korekta deklaracji ubezpieczeniowej

Stosownie do art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy stopę procentową składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa budżetowa, a w przypadku gdy nie wejdzie ona w życie przed początkiem danego roku kalendarzowego, składki opłaca się w wysokości ustalonej przez ustawę budżetową na rok poprzedni. Następnie po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy składek dokonują korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX