[Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe] - Art. 43. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  43.  [Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe]

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.