Czajka-Marchlewicz Bogna, Realizacja inwestycji budowlanej a naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 maja 2017 r.
Autor:

Realizacja inwestycji budowlanej a naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych

Opracowanie prezentuje działania związane z realizacją budowlanego procesu inwestycyjnego, które na gruncie ustawy prawo ochrony przyrody mogą zostać uznane za czyny karalne, a tym samym wiązać się z odpowiedzialnością karną inwestorów i innych uczestników procesu budowlanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX