Chmielewski Jan, Obiektowe formy ochrony przyrody w gminach - aspekty prawne

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/9/28-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obiektowe formy ochrony przyrody w gminach - aspekty prawne

Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe to tzw. obiektowe (indywidualne) prawne formy ochrony przyrody, odznaczające się kilkoma charakterystycznymi cechami. Po pierwsze, zdecydowanie dominują wśród innych form ochrony przyrody (jest ich najwięcej). Po drugie – w sensie terytorialnym – obejmują najmniejsze obszary. Po trzecie, ich tworzenie oraz znoszenie zarezerwowane zostało wyłącznie dla rad gmin. Z tym zaś zagadnieniem wiąże się kolejny istotny aspekt, mianowicie wpływają one znacząco na proces planowania przestrzennego w gminach oraz determinują sytuację prawną ich mieszkańców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX