[Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych utrudniających dostęp do wody] - Art. 119. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 119. - [Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych utrudniających dostęp do wody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  119.  [Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych utrudniających dostęp do wody]

Zabrania się wznoszenia w pobliżu morza, jezior i innych zbiorników wodnych, rzek i kanałów obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i dziko występującym zwierzętom dostęp do wody, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej oraz związanych z bezpieczeństwem powszechnym i obronnością kraju.