Jakie obiekty można budować w odległości 100 m od wody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie obiekty można budować w odległości 100 m od wody?

Czy obiekty związane z turystyką wodną np. wiaty można lokalizować bliżej niż 100 m od wody?

1 przypadek - działka objęta planem miejscowym, brak zapisu o odległości od jeziora, ale jest strefa chronionego krajobrazu oraz teren parku.

2 przypadek - brak planu miejscowego, brak strefy chronionego krajobrazu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX