[Ewidencja majątku ochotniczej straży pożarnej] - Art. 35. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 35. - [Ewidencja majątku ochotniczej straży pożarnej] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  35.  [Ewidencja majątku ochotniczej straży pożarnej]
1. 
Ochotnicze straże pożarne prowadzą ewidencję majątku niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych oraz udziału w akcjach ratowniczych.
2. 
W skład ewidencji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1)
ewidencja materiałowa;
2)
ewidencja przedmiotów nietrwałych;
3)
ewidencja środków trwałych;
4)
ewidencja wyposażenia osobistego.
3. 
Osobą odpowiedzialną za dokonywanie wpisów do ewidencji majątku jest członek zarządu OSP, któremu powierzono taką funkcję.
4. 
Na wniosek zarządu OSP gmina bezpłatnie prowadzi ewidencję majątku, księgowość oraz rachunkowość ochotniczej straży pożarnej.