Jakie dokumenty mają przedłożyć jednostki ochotniczych straży pożarnych w celu rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych? - OpenLEX

Jakie dokumenty mają przedłożyć jednostki ochotniczych straży pożarnych w celu rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie kwestii prowadzenia przez gminę ewidencji majątku, księgowości oraz rachunkowości jednostek ochotniczych straży pożarnych. We wnioskach kierowanych do gminy jednostki OSP powołują się na art. 35 ust. 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Jakie dokumenty mają przedłożyć jednostki OSP w celu rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych?

W jaki sposób i w jakich terminach należy dokonać przekazania dokumentów - początkowych i kolejnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX