Art. 2. - Naprawa Skarbu Państwa i reforma walutowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.4.28

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1924 r.
Art.  2.

Wykonanie postanowień art. 1 będzie przeprowadzone do dnia 30 czerwca 1924 r. drogą rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej, wydawanych na podstawie uchwał Rady Ministrów.

Równocześnie z wydaniem rozporządzeń na podstawie i w granicach niniejszej ustawy tracą mac obowiązującą przepisy dotychczas obowiązujących ustaw, sprzeczne z temi rozporządzeniami.