Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, będących w Zarządzie Państwowych Zakładów Graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.575

Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 czerwca 1924 r.
o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, będących w Zarządzie Państwowych Zakładów Graficznych.

Na zasadzie art. 1 p. 6 i art. 2 ustawy z dnia li stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4, poz. 28) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. zarządzam co następuje:
Upoważnia się Ministra Skarbu do sprzedaży mającej powstać spółce akcyjnej "Krajowe Zakłady Graficzne Sp. Akc. w Warszawie" nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Warszawie przy Al.. Jerozolimskiej, a to pod № pol. 87 uregulowanej w księdze hipotecznej № 1582E 16 i pod № pol. 91 uregulowanej w księdze hipotecznej № 1582E18-nie niżej ceny kupna sprzedaży, trzech i pół milionów złotych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.