[Obowiązki kuratora zawodowego] - Art. 11. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Obowiązki kuratora zawodowego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  11.  [Obowiązki kuratora zawodowego]

Zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do:

1)
występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka;
2)
przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych;
3)
współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym;
4)
organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów;
5)
sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień w działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki.