Czy wyjazd kuratora do sądu stanowi podróż służbową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kurator dostaje wezwanie do sądu do sprawy w SO w Katowicach, jego miejsce pracy teren to SR Chorzów, następnie na podstawie tego Kierownik Zespołu wnosi o wystawienie delegacji służbowej dla kuratora. Czy ten sposób jest prawidłowy. Kuratorzy uważają że jadą służbowo do sądu i powinni mieć delegację (np. w razie jakiegoś wypadku to była droga służbowa). Czy jeśli jest jest wezwanie sądu i kurator do wezwania sądu ma się stosować i do pouczenia sądu to pracodawca ma obowiązek zwolnić na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy? Kuratorzy uważają że w ich przepisach jest zapis że każdy wyjazd kuratora na wezwanie sądu to wyjazd służbowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX