III APo 11/16, Warunek zastosowania kary dyscyplinarnej wobec kuratora sądowego. Istota związania sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym. Podział obowiązków kuratora. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2317727

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.