Jedynak Tadeusz (red.), Stasiak Krzysztof (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2014
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Autorzy fragmentu:

Wstęp do wydania trzeciego

Od poprzedniego wydania Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego minęły trzy lata. W tym czasie, wskutek licznych zmian prawa karnego wykonawczego, a także ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, niektóre zadania realizowane przez kuratorów sądowych uległy bardzo poważnym przeobrażeniom. Dokonały się one przede wszystkim w obrębie najbardziej podstawowych zadań kuratorskich - dozoru i nadzoru kuratora. W konsekwencji niektóre fragmenty naszej książki zdezaktualizowały się i wymagają ponownego opracowania, inne natomiast - w świetle nowych wytycznych kierownictwa resortu albo wskutek nowych doświadczeń zebranych w tym czasie - powinny zostać uzupełnione lub inaczej zaakcentowane. Z tych względów, ale także z powodu nieustającego zapotrzebowania na niniejszą publikację sygnalizowanego nam wprost przez kuratorów lub za pośrednictwem Wydawcy, przystąpiliśmy do pracy nad trzecim już wydaniem Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego.

Najpoważniejszych zmian wymagała część poświęcona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX