Konserwowanie artykułów żywności na obszarze województwa śląskiego. - Dz.U.1939.63.422 - OpenLEX

Konserwowanie artykułów żywności na obszarze województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.63.422

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 czerwca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o konserwowaniu artykułów żywności na obszarze województwa śląskiego.

Na podstawie art. 8 lit. a), c) i e) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343), art. 1 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 493), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 597) oraz w związku z ustawą śląską z dnia 16 maja 1934 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. Śl. Nr 14, poz. 27), zarządzam, co następuje:
Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o konserwowaniu artykułów żywności (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 559), sprostowanego obwieszczeniem z dnia 17 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 373) oraz zmienionego rozporządzeniem z dnia 21 czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 521) - obowiązują na obszarze województwa śląskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.