Art. 258. - [Odpowiednie stosowanie przepisów o wyborach do Sejmu] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1319 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r. do: 31 października 2021 r.
Art.  258.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o wyborach do Sejmu]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu III kodeksu.