[Odpowiednie stosowanie przepisów o wyborach do Sejmu] - Art. 258. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 258. - [Odpowiednie stosowanie przepisów o wyborach do Sejmu] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 8 grudnia 2022 r.
Art.  258.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o wyborach do Sejmu]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu III kodeksu.