Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r. do: 18 sierpnia 2019 r.