Protokół głosowania w obwodzie na kandydata na senatora w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu - OpenLEX

Protokół głosowania w obwodzie na kandydata na senatora w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r. do: 18 sierpnia 2019 r.