Templates

New ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA - wzór dokumentu | Wzór nieaktualny

New Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

New Wykaz podwykonawców

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

New Harmonogram-zasoby

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

New ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA - wzór dokumentu | Wzór nieaktualny

New ZUS RIA Raport informacyjny

ZUS RIA - wzór dokumentu | Wzór nieaktualny

Oświadczenie pracownika o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Wniosek o przyznanie grantu

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Plan rzeczowo-finansowy

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Harmonogram-zasoby

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Wykaz podwykonawców

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

LEX.2020 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Zaświadczenie o prawie do głosowania

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Część B spisu wyborców

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Część A spisu wyborców

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego

LEX.2017 - wzór dokumentu | Wzór nieaktualny

Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Karta specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

LEX.2019 - wzór dokumentu | Wzór nieaktualny

Karta specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Dokument potwierdzający odbycie stażu asystenckiego

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Wniosek o rentę socjalną

LEX.2003 - wzór dokumentu | Wzór nieaktualny

Suplement do dyplomu ukończenia studiów

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Deklaracja przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Zezwolenie globalne na pomoc techniczną w zakresie uzbrojenia

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Zezwolenie globalne na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Zezwolenie indywidualne na przywóz uzbrojenia

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Zezwolenie indywidualne na tranzyt uzbrojenia

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny