Art. 48. - [Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólności ustawowej] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  48.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólności ustawowej]

Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów niniejszego oddziału.