Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gumola Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nieruchomości nabyte przez małżonków w trakcie trwania ustroju wspólności majątkowej i wykorzystywane w działalności gospodarczej (PKPiR) jednego z nich mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane do tych celów w całości u jednego z nich po ustaniu ustroju wspólności majątkowej (nie nastąpił podział majątku)?

Małżonkowie w trakcie trwania ustroju wspólności majątkowej nabyli działki budowlane oraz lokale usługowe (wybudowali także budynek). Jedno z nich (żona) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. najem. Wprowadziła do firmy na stan środków trwałych lokale usługowe oraz działkę budowlaną. W całości rozlicza koszty i przychody z najmu lokali usługowych. W 2006 r. małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową bez podziału majątku wspólnego. Żona prowadząca działalność gospodarczą w latach 2006-2008 wybudowała na działce nabytej wspólnie przez małżonków biurowiec usługowy, który sama w całości wynajmuje w ramach prowadzonej działalności łączni z lokalami usługowymi nabytymi w trakcie trwania ustroju wspólności majątkowej.

Czy prawidłowe jest rozliczanie PIT przez jednego z małżonków całości przychodów i kosztów (amortyzacja) z lokali usługowych nabytych w trakcie trwania ustroju wspólności majątkowej po jego ustaniu?

Czy może prawidłowym było by rozliczenie PIT przez każdego z małżonków od momentu ustania ustroju wspólności majątkowej w proporcji 50% każdy?

Kto powinien czerpać przychody z nieruchomości wybudowanej przez żonę po ustaniu ustroju wspólności majątkowej w ramach prowadzonej działalności na działce wspólnej zakupionej w trakcie trwania tego ustroju?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?