[Orzekanie na rozprawie, orzekanie na posiedzeniu] - Art. 95. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 95. - [Orzekanie na rozprawie, orzekanie na posiedzeniu] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  95.  [Orzekanie na rozprawie, orzekanie na posiedzeniu]
§  1. 
Sąd orzeka na rozprawie w wypadkach wskazanych w ustawie, a w innych - na posiedzeniu. Orzeczenia wydawane na posiedzeniu mogą zapadać również na rozprawie.
§  2. 
Referendarz sądowy wydaje postanowienia na posiedzeniu.