Art. 305. - [Zmiana sposobu wykonywania służebności na żądanie rolniczej spółdzielni produkcyjnej] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  305.  [Zmiana sposobu wykonywania służebności na żądanie rolniczej spółdzielni produkcyjnej]

Jeżeli nieruchomość obciążona służebnością osobistą została wniesiona jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielnia może z ważnych powodów żądać zmiany sposobu wykonywania służebności albo jej zamiany na rentę.