[Zakres podmiotowy ustawy] - Art. 2. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Zakres podmiotowy ustawy] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  2.  [Zakres podmiotowy ustawy]
1. 
Zasady gospodarowania obejmują mienie, o którym mowa w art. 1, znajdujące się:
1)
w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych;
2)
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych;
3)
w użytkowaniu lub faktycznym władaniu osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych;
4)
w Państwowym Funduszu Ziemi.
2. 
Zasady gospodarowania obejmują także nieruchomości rolne przejmowane na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji administracyjnych lub z innych tytułów.