Czy lasy wchodzące w skład zasobu KOWR są lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa? - OpenLEX

Czy lasy wchodzące w skład zasobu KOWR są lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy lasy wchodzące w skład zasobu KOWR są lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy o lasach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX