[Czynności związane z przekształceniem przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę] - Art. 15. - Gospodarka komunalna. - Dz.U.2021.679 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Czynności związane z przekształceniem przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę] - Gospodarka komunalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.679 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.
Art.  15.  [Czynności związane z przekształceniem przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę]
1. 
Przed upływem terminów, o których mowa w art. 14 ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) decyduje o rodzaju spółki, ustala jej statut (akt założycielski) i niezwłocznie składa wniosek o wpisanie spółki do rejestru handlowego 1 .
2. 
Wykreślenie przedsiębiorstwa komunalnego z rejestru przedsiębiorstw państwowych następuje z urzędu, po dokonaniu wpisu spółki do rejestru handlowego, z dniem 1 lipca 1997 r.
1 Obecnie Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.