[Nazwy stosowane w innych ustawach na oznaczenie Krajowego Rejestru Sądowego] - Art. 86. - Krajowy Rejestr Sądowy. - Dz.U.2022.1683 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 86. - [Nazwy stosowane w innych ustawach na oznaczenie Krajowego Rejestru Sądowego] - Krajowy Rejestr Sądowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1683 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  86.  [Nazwy stosowane w innych ustawach na oznaczenie Krajowego Rejestru Sądowego]

Ilekroć w przepisach ustaw innych niż wymienione w niniejszym rozdziale jest mowa o rejestrach: handlowym, przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń, fundacji, rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy.