[Nadzór nad wykonywaniem budżetu. Korzystanie ze służbowych kart płatniczych] - Art. 247. - Finanse publiczne. - Dz.U.2021.305 t.j. - OpenLEX

Art. 247. - [Nadzór nad wykonywaniem budżetu. Korzystanie ze służbowych kart płatniczych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  247.  [Nadzór nad wykonywaniem budżetu. Korzystanie ze służbowych kart płatniczych]
1. 
Budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd.
2. 
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3. 
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków.