Czołpińska Ewa, Zasady wykonywania budżetu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 18 września 2015 r.
Autor:

Zasady wykonywania budżetu

Wykonywanie budżetu stanowi istotną treść gospodarki budżetowej i polega na gromadzeniu dochodów oraz dokonywaniu wydatków przewidzianych w budżecie i jest głównym etapem prowadzenia przez j.s.t. gospodarki finansowej na podstawie budżetu bądź w granicach przez budżet zakreślonych. Stąd też uważa się, iż sposób wykonywania budżetu, oprócz racjonalnego planowania, ma decydujący wpływ na poziom efektywności wykorzystania środków publicznych będących w dyspozycji samorządu terytorialnego oraz jest istotnym instrumentem zarządzania finansami lokalnymi. W niniejszym komentarzu zostały omówione kolejne etapy wykonywania budżetu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX