Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie skonkretyzowane dane powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego w odniesieniu do art. 202 ust. 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. w kontekście uszczegółowienia warunków wytwarzania i sposobu postępowania z odpadami?

Czy w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym koniecznym jest określenie we wniosku pewnych danych związanych z emisją, analogicznie jak w przypadku wytwarzania odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?