Czy środki pieniężne uzyskane w związku z likwidacją spółki generują przychód?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna X w likwidacji zakończyła działalność, zostały sporządzone sprawozdania likwidacyjne oraz został złożony wniosek o wykreślenie z KRS. Pozostały majątek w postaci środków pieniężnych (kwota 250.000 zł) został przekazany do jedynego akcjonariusza - spółki akcyjnej Y. Spółka Y zakupiła akcje spółki X 8 lat temu za kwotę 10.000.000 zł. Dodatkowo spółka X posiadała zarejestrowaną na siebie domenę internetową, która została przeniesiona nieodpłatnie cesją na spółkę Y.

W jaki sposób te transakcje powinny zostać ujęte pod kątem podatku dochodowego od osób prawnych?

Czy spółka Y powinna wykazać w rozliczeniu rocznym przychód z zysków kapitałowych w kwocie 250.000 zł i koszt 10.000.000 zł?

Zakładając, że domena nie została rynkowo wyceniona - czy ta transakcja powinna zostać wykazana w rozliczeniu CIT, jeśli tak, to w której spółce?

Która spółka co do zasady jest płatnikiem podatku od takich transakcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX